Politika kvality

Vedení společnosti AMT Hrotovice, spol. s r.o., jejímž hlavním zaměřením nákup, prodej, distribuce a skladování pohonných hmot, olejů, maziv a souvisejících produktů, se zavazuje k dalšímu rozvoji společnosti, neustálému zlepšování úrovně kvality a k všestrannému uspokojování očekávání, potřeb i předpokládaných požadavků zákazníků. Ke splnění tohoto závazku vedení společnosti vyhlašuje  a zavazuje se plnit  tyto zásady politiky kvality:

 

1.        Naším prvořadým cílem je uspokojování potřeb a očekávání zákazníka. Detailně a všestranně zjišťujeme a analyzujeme požadavky zákazníků a zainteresovaných skupin a promítáme je do dalšího zlepšování kvality a inovace sortimentu výrobků a služeb.

 

2.        Získáme a upevníme postavení mezi firmami v oblasti pohonných hmot, olejů a maziv. Aktivní přístup a kvalitní práce na všech úrovních společnosti a pocit osobní odpovědnosti každého pracovníka je zárukou kvalitních služeb.

 

3.        Budeme realizovat účinné a efektivní investice do moderních technologií a spolehlivých kontrolních metod, stejně jako investice do lidských zdrojů a dalšího vzdělávání všech zaměstnanců společnosti

 

4.        Budování a upevňování konkrétních a přátelských vztahů mezi našimi zaměstnanci,  našimi obchodními partnery a dalšími zainteresovanými stranami, chápeme jako výborný základ pro co nejlepší úroveň všech našich služeb.

 

5.        Poskytujeme zákazníkům odbornou pomoc formou poradenské činnosti z hlediska optimálního používání výrobků.

 

6.        Klademe důraz na prevenci a předcházení neshodám na všech úrovních řízení a ve všech oblastech činnosti naší společnosti.

 

7.        Klademe důraz na šetrný vztah k životnímu prostředí.

 

8.        Klademe důraz na dodržení zákonných požadavků.

 

9.        Všichni naši zaměstnanci jsou ke kvalitě vedeni a motivováni a soustavný výcvik a vzdělávání jsou prostředkem ke zlepšování kvality, znalostí a odborných dovedností a nezbytným nástrojem k zachování  a posílení celkového potenciálu společnosti.

K realizaci této politiky kvality, která je komunikována a vysvětlována na všech příslušných úrovních společnosti,  a k trvalému zlepšování stanovuje vrcholové vedení společnosti specifické cíle kvality pro časově vymezené období. Jejich plnění je průběžně sledováno a vyhodnocováno při přezkoumání systému řízení vrcholovým vedením.